Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường ngày 12/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21): Đậu tương tháng 9 kết phiên cuối tuần tăng nhẹ lên 1339. Stoch đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa tăng nhẹ dưới đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục. Mọi người canh đậu hồi về vùng 1330 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1341.

Giá khô đậu tương tháng 9

kho dau tuong

Giá khô đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 355. Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục. Mọi người canh Khô đậu hồi về vùng 359 rồi bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 347.

Giá dầu đậu tương tháng 9

dau dau tuong

Giá dầu đậu tương tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức 61.49. Stoch đang cắt lên, ở cao trên trung bình. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục. Mọi người canh mua khi giá hồi về vùng 61.0. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 62.80.

Giá ngô tháng 9

ngo

Giá ngô tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 526. Stoch đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày, dưới hỗ trợ đầu tiên. Mọi người canh Ngô hồi về vùng 530 rồi bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 514.

Giá lúa mỳ tháng 9

lua my

Giá lúa mỳ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần giảm về mức 614. Stoch đang cắt xuống, ở vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên. Mọi người canh lúa mỳ hồi lên vùng 620 rồi bán xuống. Lúa mỳ nhiều khả năng giảm về vùng giá 602.

Đường thô tháng 10

duong

Đường thô tháng 10 vào thứ Sáu đóng cửa giảm về mức giá 17.24. Stoch đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục. Mọi người canh đường hồi lên vùng 17.40 rồi bán xuống Giá đường có thể giảm về vùng giá 17.00.

Cà phê Robusta tháng 9

ca phe

Cà phê Robusta tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức giá 1739 usd/tấn. Stoch đang cắt lên, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên kháng cự thứ 2. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1718 rồi mua lên. Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1780.

Dầu cọ tháng 9

dau co

Dầu cọ tháng 9 đóng cửa phiên cuối tuần tăng lên mức 3,892. Stoch đang cắt lên, sát vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục. Mô hình kĩ thuật đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

ca cao

Ca cao tháng 9 vào thứ Sáu đóng cửa tăng lên mức 2343. Stoch đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự thứ 3. Mọi người có thể canh ca cao hồi về vùng 2323 rồi mua lên. Cacao có thể tăng lên vùng giá 2406.